English flag Danske flag
Facebook
Book online
172278_havn-og-havnebad (3).jpg
Fortrappe forår (2).jpg
Hotel ude nyt 2 (3).jpg
IMG_5991.jpg
IMG_5996.jpg
IMG_6022.jpg
IMG_6759.jpg
IMG_6761.jpg
IMG_6768.jpg
Morgenmad-cityhotel.jpg
Munkemose sommer.jpg
nyterasse-cityhotel.jpg
Reception.jpg
Terrasse med champagne.jpg
toppic1.jpg
toppic3.jpg
Værelse1.jpg
værelse2.jpg
værelse3.jpg

Persondata politik

PERSONDATA POLITIK    for City Hotel Nattergalen

Det er vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger. City Hotel Nattergalen anvender primært personoplysninger til at administrere, udbyde, udvikle og opretholde ydelser, behandle reservationer, optimere brugeroplevelsen i relation til ydelserne og individualisere vores kommunikation med dig. Læs venligst denne persondatapolitik nøje, så du får en forståelse for, hvordan og til hvilke formål vi behandler dine personoplysninger. Når du afgiver personoplysninger til os og accepterer de gældende vilkår og betingelser, giver du dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles i henhold til de bestemmelser, der fremgår af de herunder nævnte vilkår og betingelser for de enkelte ydelser og denne persondatapolitik. Hvis et yderligere samtykke er påkrævet i henhold til lovgivningen, vil vi naturligvis anmode dig herom.

Personoplysninger modtaget af City Hotel Nattergalen anvendes i forbindelse med administrationen af og betalingen for de ydelser, du har reserveret. Oplysninger omfatter også meddelelser, som er påmindelser eller orientering om en reservation eller tilbud og information vedrørende din reservation før, under og efter dit ophold. 

Hvis du er medlem af Small Danish Hotels’ gæsteklub ”Benefits”, kan personoplysningerne endvidere anvendes i din Benefits profil, og behandling af personoplysninger sker i dette tilfælde i henhold til Benefits medlemskab betingelser. 

Når du foretager en reservation på vegne af andre, er det dit ansvar at sikre, at du har indhentet fornødent samtykke fra disse personer, således at City Hotel Nattergalen kan behandle de afgivne personoplysninger i henhold til de heri indeholdte vilkår.

 

Indsamling og behandling af personoplysninger

City Hotel Nattergalen indsamler personoplysninger til forskellige formål. Den ydelse, du bestiller, er afgørende for, hvilke personoplysninger vi indsamler.

City Hotel Nattergalen indsamler og behandler dine personoplysninger i den udstrækning, det er tilladt ved lov. Indsamling og behandling kan finde sted, når du anvender ydelserne, f.eks. foretager en reservation eller under og efter dit ophold. Vi anvender forskellige metoder til indsamling af personoplysninger. Foretager du reservation via vores hjemmeside, vil du blive bedt om at oplyse navn – adresse – telefon nummer- e-mailadresse, sprog, samt til garanti (evt. betaling) af reservation, dit kreditkort nummer.

Ved reservation pr. telefon eller mail, vil vi bede om dit navn, telefonnummer samt e-mailadresse, samt til garanti (evt. betaling) af reservation, dit kreditkort nummer. Vores bookingsystem vil automatisk fremsøge din adresse, hvis denne er tilgængelig via ”De Gule Sider”. 

Ved ankomst vil du blive bedt om oplysning af adresse, samt evt. øvrige af de ovenfor nævnte oplysninger, i så fald disse ikke allerede er os i hænde. Vi vil samtidig indhente information om reservationspræferencer, information om rejsefæller og særlige fødevarepræferencer, hvor dette kan være relevant.  

City Hotel Nattergalen videoovervåger følgende områder på hotellet:
Hovedindgangens trappeområde, receptionsområdet fra skranken og frem til hoveddøren, bagindgangen indendørs fra bagdør til trappe, terassen samt en stor del af udearealet parkeringsgården.

Det er vigtigt for City Hotel Nattergalen, at dine personoplysninger altid er opdaterede og fuldstændige, og derfor kan vi bede dig bekræfte oplysningerne ved ankomst.

I tilfælde hvor det er et lovkrav, at der indhentes samtykke til behandling af særlige typer af personoplysninger eller til en bestemt behandling heraf, indhentes samtykke fra dig, inden oplysningerne behandles.


Formålet med at behandle dine personoplysninger

City Hotel Nattergalen anvender personoplysninger til at:

 1. Behandle dine reservationer og ordrer på ydelserne.
 2. Kontakte dig, f.eks. pr. telefon, SMS eller e-mail, eller underrette dig om reservationsstatus eller
  andet i forbindelse med din reservation før, under og efter opholdet.
 3. Diagnosticere fejl, optimere teknologi og kontakte dig i tilfælde af, at der opstår problemer med en
   reservation eller udførelse af ydelserne.
 4. Analysere statistikker og brugeradfærd i forhold til vores ydelser, og for at forbedre kvaliteten   
  og  oplevelsen af ydelserne.
 5. Forbedre dine fordele og oplevelse af vores ydelser på en måde, som vi mener vil være til din fordel.
 6. Fremme ydelser og produkter, direkte eller indirekte, herunder adfærdsmarketing
 7. Administrere, udbyde, udvikle og opretholde ydelserne.
 8. Videoovervågning af de ovennævnte arealer har udelukkende til formål at sikre gæster og personale.

 

Du er altid berettiget til at anmode City Hotel Nattergalen om ikke at anvende dine personoplysninger til marketingformål eller tilbagekalde dit samtykke hertil.

 

Opbevaring og overførsel af dine personoplysninger

City Hotel Nattergalen gemmer personoplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik og gældende lovgivning. Personoplysninger kan overføres mellem City Hotel Nattergalen og Small Danish Hotels med henblik på behandling til de i persondatavilkårene anførte formål. City Hotel Nattergalen benytter underleverandører, f.eks. til markedsføring, og personoplysninger, bestående af mailadresse, kan overføres til sådanne underleverandører. Vores underleverandører behandler dine personoplysninger på vegne af City Hotel Nattergalen og Small Danish Hotels, altid i henhold til vores anvisninger, og først efter der er indgået databehandlingsaftale i henhold til gældende lovgivning, for at vi sikrer beskyttelse af dine personoplysninger.

City Hotel Nattergalen kan videregive personoplysninger til tredjeparter, såsom politiet eller anden offentlig myndighed, såfremt dette sker i forbindelse med efterforskning af en forbrydelse, eller hvis vi på anden vis er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger i henhold til lovgivningen eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

City Hotel Nattergalen overfører ikke personoplysninger til andre lande.

Ændring, sletning og gennemgang af dine personoplysninger

Hvis der sker ændringer i dine personoplysninger, beder vi dig venligst sende en besked til City Hotel Nattergalen herom. City Hotel Nattergalen er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå, fordi data er forældede eller unøjagtige, hvis du ikke har underrettet os om sådanne ændringer.

Videoovervågning optages og opbevares på en harddisk, som kun er tilgængelig efter instrukser. Optagelser opbevares i op til 14 dage, og slettes automatisk løbende.

City Hotel Nattergalen vil på din anmodning, eller såfremt vi bliver opmærksom herpå, ændre eller slette ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger. Du er også berettiget til at modtage en udskrift af de personoplysninger om dig, som vi behandler. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse. Udskriften sendes til din registrerede adresse hurtigst muligt, og inden for en måned efter anmodningen er modtaget.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling, dog ikke med tilbagevirkende kraft, af dine personoplysninger ved at kontakte City Hotel Nattergalen. Vi vil herefter blokere dine oplysninger fra videre behandling.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke få indflydelse på databehandling, som City Hotel Nattergalen er berettiget til at foretage uden dit samtykke (f.eks. gennemførelse af reservationer foretaget af dig), men det kan dog resultere i en forringelse af ydelserne eller medføre, at vi ikke længere kan levere ydelserne.

Vi henviser til databehandler: Octopus PMS, Booking.com, Expedia, Small Danish Hotels og Benefits.


KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til City Hotel Nattergalen behandling af personoplysninger og overholdelse af Persondatavilkårene eller af den gældende lovgivning om persondatabeskyttelse, kan du henvende dig til City Hotel Nattergalen, Hans Mules Gade 5, 5000  Odense C, ved fremsendelse af brev, attesteret til direktionen.


Website © Uptime